Financiële begroting

Financieel perspectief

Dit financieel perspectief behandelt de uitkomst van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. Allereerst geven wij het totaaloverzicht van het meerjarenperspectief 2024 – 2027. In het verlengde daarvan geven we een inhoudelijke toelichting. Tevens besteden we aandacht aan de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. De berekeningen baseren we op de geactualiseerde kerngegevens, waarvan u aan het einde van dit hoofdstuk een overzicht aantreft.

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49