Financiële begroting

Verschillenanalyses

Verschillen van meer dan 10% tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 (primitief) worden op programmaniveau toegelicht. Daarbij geldt een minimum van € 75.000. Verschillen van meer dan € 250.000 worden altijd toegelicht. De lasten en baten worden voor de vergelijking niet gesaldeerd.

Algemeen

In het algemeen kan gesteld worden dat verschillen tussen de primitieve begroting 2023 en de primitieve begroting 2024 in de lasten en baten van de programma's zijn veroorzaakt door uitwerking van de begrotingsrichtlijnen 2024, de Perspectiefnota 2024 en de bezuinigingen 2024. Verder ontstaan er verschillen vanwege raadsbesluiten en planning- en controlproducten die tussen het vaststellen van de primitieve begroting 2023 en het opstellen van de begroting 2024 zijn vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49