Financiële begroting

Bezuinigingen 2024

Op 29 augustus is de lijst met definitieve maatregelen die het college aan de raad wil voor leggen, vastgesteld. Een nadere toelichting is opgenomen als hoofdstuk bij de financiële begroting, waarbij de voorgestelde maatregelen op hoofdlijnen in beeld worden gebracht. Het college onderscheidt daarbij 3 typen maatregelen:

  • Technische maatregelen
  • Ingezette onderbestedingen
  • Maatregelen met een effect op de samenleving

Met de door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde maatregelen is sprake van een structureel sluitende begroting 2024. De voorgestelde maatregelen van € 1.683.000 zorgen voor een positief saldo van € 12.000 in 2024 en hebben een effect van rond de € 1.630.000 voor de daaropvolgende jaren. Hierover is de raad door middel van de Raadsinformatiebrief voorstel bezuinigingen 2024 geïnformeerd. Hieronder is in meer detail per categorie een toelichting opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49