Algemeen bestuurlijk perspectief

Tot Slot

Evenals voorgaande jaren is de begroting 2024 ook online beschikbaar op https://houten.begroting-2024.nl .

Tot slot zien wij uit naar een vruchtbare en constructieve behandeling van de begroting 2024 op
7 en 9 november 2023.

Burgemeester en wethouders van Houten,

de secretaris,               de burgemeester,

A.J. Barink               G.P. Isabella

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49