Paragrafen

Paragraaf WOO

Vanaf 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo; opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur) van kracht geworden. De wet kent een actieve en een passieve openbaarmaking. Voor de actieve openbaarmaking gaan we gefaseerd te werk, waarbij een aantal zaken al beschikbaar is, zoals verordeningen en regelingen, raadstukken en organisatiegegevens. We volgen de landelijke ontwikkelingen en streven ernaar in 2024 meer categorieën van informatie te kunnen ontsluiten.
In de passieve openbaarmaking (de WOO-verzoeken) zien we de afgelopen jaren een flinke toename. Als dit zich doorzet – wat te verwachten is als we meer actief openbaar maken – zal dit meer ambtelijke inzet vragen dan nu voorhanden is.

Deze pagina is gebouwd op 11/06/2023 08:59:54 met de export van 11/06/2023 07:57:49